КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОЇ ХРОМОСОМИ. МОЛЕКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ

BCR-ABL. ТРАНСЛОКАЦІЯ t(9;22)(q34;q11)

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТРАНСКРИПТУ ХИМЕРНОГО ГЕНУ BCR-ABL МЕТОДОМ ПЛР ЗВОРОТНОЇ ТРАНСКРИПЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

BCR-ABL –химерний білок, який утворюється в результаті злиття гену BCR (breakpoint cluster region), що локалізується у хромосомній ділянці 22q11.23 та ABL1 (abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1), розташованого на 9q34.12.

В нормі ген BCR кодує білок, фосфопротеїн із серин/треонін-кіназною та GTP-азною активністю, має цитоплазматичну локалізацію. Ген ABL1, протоонкоген, кодує цитоплазматичну та ядерну тирозин кіназу, що бере участь у диференціації клітин, адгезії та відповіді на стрес, інгібує поділ клітин та локалізується переважно у ядрі. При утворенні внаслідок хромосомної транслокації злитого гену химерний білок локалізується у цитоплазмі клітин, володіє підвищеною протеїн-кіназною активністю, індукує проліферацію клітин, інгібує апоптоз та провокує аномальну адгезію клітин. Зокрема, BCR-ABL порушує зв’язування клітин зі стромою кісткового мозку, що уможливлює нерегульовану проліферацію лейкозних клітин-попередників.

Утворення BCR-ABL-онкогену у 95% та 35% випадків є передумовою хронічної мієлоїдної лейкемії та гострої лімфобластної лейкемії, відповідно.

Даний тест призначений для кількісного визначення рівня експресії найбільш клінічно значимих транскриптів b2a2 та b3a2 химерного гена BCR-ABL (білок p210) у зразках кісткового мозку чи периферійної крові пацієнтів, у яких було діагностовано гостру лімфобластну чи хронічну мієлоїдну лейкемію.

Зазвичай, при терапії хронічної мієлоїдної лейкемії використовують інгібітори тирозин-кінази, що зв’язуються із аномальними BCR-ABL-білками, блокують їх функції та призводять до загибелі злоякісно-трансформованих клітин.

ДАНИЙ АНАЛІЗ МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНИЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАЛИШКОВОЇ ХВОРОБИ ТА, ВОДНОЧАС, ТАКОЖ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ ОРГАНІЗМУ ПАЦІЄНТА НА ТЕРАПІЮ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ.

У порівнянні із методом флуоресцентної in situ гібридизації (FISH), моніторинг методом кількісної ПЛР у реальному часі дозволяє найбільш точно та швидко проводити кількісне визначення основних транскриптів злитого гена BCR-ABL.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ТЕСТУ?

2 МЛ КРОВІ АБО КІСТКОВОГО МОЗКУ З ЕДТА

Залишити відповідь