МОЛЕКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОЇ ПРОМІЄЛОЦИТАРНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ. ТРАНСЛОКАЦІЯ PML-RARA

PML-RARA. ТРАНСЛОКАЦІЯ t(15;17)(q24;q21) 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТРАНСКРИПТУ ХИМЕРНОГО ГЕНУ PMLRARA МЕТОДОМ ПЛР ЗВОРОТНОЇ ТРАНСКРИПЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

PML-RARA – химерний білок, який утворюється в результаті злиття гену PML (promyelocytic leukemia), що локалізується на хромосомній ділянці 15q24 та RARA (retinoic acid receptor, alpha), розташованого на 17q21.

За нормальних умов, ген PML кодує білок, що запобігає неконтрольованому росту клітин, виконуючи, таким чином, онкосупресорну функцію. Білковий рецептор RARA (рецептор ретиноїдної кислоти α) є важливою ланкою регуляції стадійного дозрівання лімфоцитів у кістковому мозку перед їх вивільненням у кровоток. При утворенні в наслідок хромосомної транслокації злитого гену PML-RARA, новоутворений химерний білок не виконує жодної з наведених функцій, натомість викликає неконтрольований поділ та акумулювання лейкемічних білих кров’яних клітин, які зупиняють своє дозрівання та диференціацію на промієлоцитарній стадії. Підвищена кількість аномальних клітин витісняє попередників нормальних кров’яних клітин з кісткового мозку, що є симптоматичною ознакою початку розвитку лейкемії.

Даний онкоген є найбільш часто діагностованим (>80%) злитим білком гену RARA, наявність якого є характерною для 98% випадків гострої промієлоцитарної лейкемії, що є підтипом гострої мієлоїдної лейкемії.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТРАНСКРИПТУ PML-RARA СПРЯМОВАНЕ НА КОРИГУВАННЯ ТЕРАПІЇ ГОСТРОЇ ПРОМІЄЛОЦИТАРНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ ТА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ МІНІМАЛЬНОГО ОСТАТОЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ.

Зазвичай, при терапії гострої промієлоцитарної лейкемії ефективно застосовують препарати політрансретиноєвої кислоти, що зв’язуються в клітинах з рецептором ретиноїдної кислоти. Наслідком даного впливу є нівелювання активності білку PML-RARA та індукування дозрівання лімфоцитів у кістковому мозку. Дана терапія є ефективною лише у випадках наявності транслокації t(15;17)(q24;q21) та утворення химерного білку PML-RARA.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ТЕСТУ?

2 МЛ КРОВІ АБО КІСТКОВОГО МОЗКУ З ЕДТА

Залишити відповідь