ОНКОПАНЕЛЬ

Завдячуючи сучасним досягненням клінічної генетики виявлено значний об’єм закономірностей як ті чи інші гени підвищують чи, навпаки, зменшують ризики розвитку злоякісних захворювань. Встановлено гени, генетичні порушення яких здатні призводити до серйозних наслідків у певних тканинах та органах. Найбільш відомим прикладом є порушення функціонування генів BRCA1 та BRCA2, мутації яких різко підвищують ймовірність розвитку раку молочної…