БІОМАТЕРІАЛИ ТА КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

515313174-612x612

Синергія наявності сучасно обладнаних in vitro лабораторій та висококваліфікованого наукового персоналу дозволяє нам пропонувати широкий спектр індивідуальних рішень, пов’язаних з виділенням, типуванням, обробкою та зберіганням людських клітин, тканин, біомолекул та рідин.

НАШІ МОЖЛИВОСТІ ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ:

 • Виділення та зберігання плазми крові
 • Виділення та зберігання сироватки крові
 • Виділення та зберігання мононуклеарних клітин периферичної крові (МКПК)
 • Виділення та зберігання специфічних підтипів В та Т клітин цільної крові
 • Виділення та зберігання специфічних підтипів В та Т клітин з МКПК
 • Виділення та зберігання інших підтипів клітин з цільної крові та МКПК
 • Виділення та зберігання первинних культур клітин (кістковий мозок/онкогематологія, солідні пухлини)
 • Виділення та зберігання стовбурових клітин різного походження
 • Виділення ДНК (цільна кров, кістковий мозок, солідні тканини) та кількісне визначення (Qbit)
 • Виділення тотальної РНК (цільна кров, кістковий мозок, солідні тканини) та кількісна оцінка (Qbit)
 • Заморожування та зберігання клітин (-80 ° С, рідкий азот)
 • Підготовка цитологічних зразків з суспензій кісткового мозку та клітин периферичної крові
 • Фіксація та обробка проб клінічних тканин для гістологічних досліджень
 • Розробка та оптимізація стандартних операційних процедур (СОП) збору та зберігання зразків клітин/тканин